Kysely: T-efekti tutkii koronan vaikutuksia teatteritulokkaisiin

Mitä tapahtuu luovuudelle erityisolosuhteissa?

Koronapandemian vakavat taloudelliset vaikutukset teatterialaan on todettu lukuisin tutkimuksin. Talousvaikutusten lisäksi on tärkeää tarkastella myös vaikutuksia teatterin tekemisen henkisiin edellytyksiin.

T-efekti toteuttaa talven aikana kyselyn vuosina 2019–2021 teatterialan taiteellisesta maisterintutkinnosta valmistuneille. 

Vastavalmistuneet ovat ryhmä, joiden tilanteesta on esitetty paljon huolta. Tämän kyselyn tarkoitus on kysyä tuoreilta esittävän taiteen ammattilaisilta itseltään, miten alaan kohdistuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet luovaan työskentelyyn ja oman paikan löytämiseen työelämässä. Kyselyllä selvitetään vastavalmistuneiden kokemuksia haastavalta ajanjaksolta, jonka kaltaista ala ei ole ennen kohdannut. Tavoitteena on tuottaa laadullista tietoa siitä, millaiset pandemian seuraukset ovat olleet alan tulokkaiden näkökulmasta ja miten näitä seurauksia sanoitetaan.

Miltä tuntuu olla tuore esittävän taiteen ammattilainen, kun pandemia on sekoittanut alan?

Kyselyyn voi vastata täällä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Vastausaika päättyy 31.12.2021.

Kyselyn vastausten pohjalta julkaistaan tuloksia raportoiva ja tulkitseva artikkeli T-efektin verkkosivulla alkuvuodesta 2022. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Jos vastaaja haluaa antaa T-efektille haastattelun aiheesta, annettuja yhteystietoja voidaan käyttää tämän haastattelun toteuttamiseen.

Kyselyn vastuuhenkilöt Maura Minerva ja Sofia Valtanen vastaavat mielellään täyttämiseen tai mahdollisiin haastatteluihin liittyviin kysymyksiin. Heidät tavoittaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tefekti@gmail.com.

Maura Minerva

Sofia Valtanen